beauty and sexy tight pussy pornstar fucked hard lex steele porn 85 pound spinner brutally throat fucked for being late sexmex stepmom fucking son pamela rios husband in the house indian school girl indian real village old aunty's punty hot xxx photos videos

1. Tầm nhìn

Đến năm 2030 phấn đấu trở thành doanh nghiệp logistics top 20 tại Việt Nam với 500 khách hàng đối tác

Đến năm 2040 sẽ trở thành doanh nghiệp logistics có mức phủ sóng toàn cầu với nguồn khách hàng từ tất cả các Quốc gia trên thế giới có hoạt động giao thương với Việt Nam

2. Sứ mệnh

Tạo ra giá trị đích thực cho khách hàng thông qua việc cung cấp các giải pháp phù hợp với các nhu cầu đặc thù của khách hàng.

3. Giá trị cốt lõi

Chuyên nghiệp

Tạo ra giá trị đích thực cho khách hàng. Xây dựng sự phát triển bền vững cho Công ty thông qua hợp tác cùng có lợi và tôn trọng lợi ích chung.

Chính trực 
Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

Tuân thủ 
Tuân thủ luật pháp, quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEIJI

https://meijilogistics.net