• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ

Nằm trong chiến lược đa dạng hóa dịch vụ, tạo ra nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, vận tải Quốc tế như một sự khẳng định về chiến lược phát triển đúng đắn và bền vững của Meiji Logistics

1848aba12e272a22f3be2b034d4168b3

Meiji có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải quốc tế và có đủ năng lực để tư vấn cho khách hàng về những vấn đề liên quan đến các yêu cầu vận tải quốc tế. Chúng tôi có mạng lưới đối tác ở hầu khắp các thị trường vận tải chính của Việt nam như châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á để đáp ứng các nhu cầu về vận tải quốc tế của khách hàng.

Dịch vụ liên quan

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEIJI

https://meijilogistics.net